BScAero


BScAero to aplikacja do wyznaczania podstawowych charakterystyk płata nośnego.

Aplikacja powstała z wykorzystaniem języka programowania C++ oraz bibliotek Qt i Qwt.

BScAero na GitHub-ie

Pobierz BScAero dla Windows

BScAero do obliczeń wykorzystuje teorię linii nośnej Prandtla-Lanchestera. Danymi wejściowymi są charakterystyki aerodynamiczne profilu płaskiego oraz geometria płata. Program wyznacza współczynniki siły nośnej i oporu od kąta natarcia oraz rozkłady tych współczynników wzdłuż rozpiętości płata. Z powodu ograniczeń narzucanych przez terię linni nośnej zastosowanie programu ogranicza się do płatów o wydłużeniu większym niż 5 oraz małym skosie nie przekraczającym 15°.

BScAero