QFlightInstruments


QFlightInstruments to biblioteka Qt zawierające widgety reprezentujące podstawowe przyrządy pilotażowe.

QFlightInstruments na GitHub-ie

Dokumentacja Doxygen

Biblioteka zawiera widgety następujących przyrządów:

  • prędkościomierz
  • wysokościomierz
  • wariometr
  • zakrętomierz z chyłomierzem
  • sztuczny horyzont
  • żyrokompas
  • elektroniczny wskaźnik ADI
  • elektroniczny wskaźnik HSI

QFlightInstruments

QFlightInstruments