Kalkulator współrzędnych (WGS-84)


Dane wejściowe:
Długość: [°]
Szerokość: [°]
Wysokość: [m]
Wyniki:
WGS-X:   [m]
WGS-Y:   [m]
WGS-Z:   [m]
Dane wejściowe:
WGS-X: [m]
WGS-Y: [m]
WGS-Z: [m]
Wyniki:
Długość:   [°]
Szerokość:   [°]
Wysokość:   [m]