Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej

BScAeroWing to aplikacja, która powstała pod opieką dr inż. Zbigniewa Paturskiego, w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej obronionej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Program wykorzystuje teorię linii nośnej Prandtla do wyznaczania podstawowych charakterystyk płata nośnego na podstawie geometrii płata oraz danych aerodynamicznych profilu płaskiego.

Aplikacja powstała z wykorzystaniem języka programowania C++, środowiska Qt w wersji 3 oraz biblioteki widgetów Qwt. Opublikowana wersja została zaadaptowana do wykorzystywania biblioteki Qt4.

Pobierz BScAeroWing

BScAeroWing do obliczeń wykorzystuje teorię linii nośnej Prandtla-Lanchestera. Danymi wejściowymi są charakterystyki aerodynamiczne profilu płaskiego oraz geometria płata. Program wyznacza współczynniki siły nośnej i oporu od kąta natarcia oraz rozkłady tych współczynników wzdłuż rozpiętości płata. Z powodu ograniczeń narzucanych przez terię linni nośnej zastosowanie programu ogranicza się do płatów o wydłużeniu większym niż 5 oraz małym skosie nie przekraczającym 15°.

BScAeroWing dostępne jest na zasadach licencji GNU General Public License v3. Zgodnie z zasadami licencji GNU General Public License v3 na oprogramowanie nie jest udzielana żadna gwarancja. Użytkownik zgadza się na użytkowanie, ze wszelkimi konsekwencjami, oprogramowania w postaci w jakiej zostało dostarczone. Więcej informacji na temat licencji GNU General Public License pod adresem: http://www.gnu.org/.

Więcej informacji na temat aplikacji ADI Touch pod adresem:
https://sourceforge.net/projects/bscaerowing/